Werkwijze en vergoedingen bij praktijk voor Fysiotherapie Wilhelminapark Utrecht

Behandeling en regels

Voordat een behandeling begint, vindt er eerst een onderzoek plaats. In een gesprek en een lichamelijk onderzoek proberen we het probleem te achterhalen. Samen met u, de patiënt, stellen we een plan op voor de behandeling. De duur van een behandeling, inclusief administratie, is 25 tot 30 minuten.

Afzeggen: Niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) afgezegde afspraken brengen wij u in rekening.

Afwezigheid: Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut wordt u vroegtijdig afgebeld en plannen we een nieuwe afspraak in.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Sinds 1 januari 2006 zijn wij direct toegankelijk voor fysiotherapeutische zorg. Patiënten kunnen ons direct consulteren zonder tussenkomst van een (huis)arts. Door een eerste ‘DTFscreening’ kunnen wij snel duidelijkheid geven of voor de zorgvraag direct therapie nodig is, of dat het beter is om eerst de eigen huisarts te consulteren.
Fysiotherapie Wilhelminapark is aangesloten bij en heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Klachtenreglement
Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF waar Fysiotherapie Wilhelminapark bij aangesloten is:Klachtencommissie KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort tel. 033 – 467 29 00

Vergoeding

De zorgverzekeringswet bepaalt dat fysiotherapie niet meer wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient u een aanvullende ziektekostenverzekering te hebben. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de polisvoorwaarden, die per verzekeringspakket erg kunnen verschillen.
Meestal worden de behandelingen (inclusief manuele therapie) rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar. In principe vindt betaling rechtstreeks plaats via uw zorgverzekeraar. U krijgt van ons dan geen rekening.
Ook als u geen dekking heeft voor behandelingen fysiotherapie kunt u toch bij ons onder behandeling komen. Wij zullen u dan een nota sturen met een specificatie van de door ons verrichtte behandelingen.

Tarieven

  • Zitting fysiotherapie: € 37,00
  • Zitting manuele therapie: € 48,00
  • Toeslag behandeling aan huis: € 17,50
  • Screening: € 15,50
  • Intake en onderzoek na screening € 37,00
  • Intake en onderzoek na verwijzing € 52,50
  • Telefonische zitting € 10,50
  • Niet nagekomen afspraak € 30,00
IMG_5627

Bij mij staat u centraal. U kunt tijdens de behandeling prettige individuele aandacht verwachten.